Tabačka - Hodonín

Projekty EU

- - -

Název projektu: Energetické úspory ve společnosti DevelopTEC Hodonín, s.r.o.

Společnost DevelopTEC Hodonín, s.r.o. realizuje v letech 2020 - 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie, aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu s názvem Energetické úspory ve společnosti DevelopTEC Hodonín, s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie objektů společnosti DevelopTEC Hodonín, s.r.o. prostřednictvím instalace FVE včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.